SpäťÚvod / Referencie / Vyrovnávanie terénu pred začatím stavebných prác

Vyrovnávanie terénu pred začatím stavebných prác

Dátum realizácie: 7.12.2017

Vyrovnávanie terénu pred začatím stavebných prác

Stavebník, ktorý si objednal naše služby chce investovať do stavby rodinného domu. Predprípravu stavebných prác predstavovalo vyrovnanie a úprava terénu. Pred samotným výkopom základov sme zabezpečili podklad z jemného štrku, ktorý sme dostatočne zhutnili.  Prebytočná zemina je odložená pre budúce terénne úpravy.