SpäťÚvod / Referencie / Výkopové práce pri úpravách staršieho rodinného domu

Výkopové práce pri úpravách staršieho rodinného domu

Dátum realizácie: 2.9.2014

Výkopové práce pri úpravách staršieho rodinného domu

Rekonštrukcia tohto staršieho rodinného domu pozostávala z rozšírenia jeho pôdorysu pre účel prístavby. Bolo nevyhnutné celý dom obložiť hydroizoláciou, následne vykopať dostatočne hlboké a široké základy pre prístavbu. Práce pozostávali aj z úpravy okolitého terénu po zrealizovaní celej rekonštrukcie.