SpäťÚvod / Referencie / Príprava podkladu pre záhradnú terasu

Príprava podkladu pre záhradnú terasu

Dátum realizácie: 6.2.2018

Príprava podkladu pre záhradnú terasu

V  tomto prípade bolo našou úlohou pripraviť podklad pod budúcou terasou, kde sa má ukladať zámková dlažba. Pôvodný terén sme vyrovnali, prebytočnú zeminu odložili a terén sme dostali do požadovanej nivelety. Súčasťou prác bol aj výkop inžinierskych sietí a následná úprava terénu do pôvodného stavu.