SpäťÚvod / Referencie / Vodovodná prípojka rodinného domu

Vodovodná prípojka rodinného domu

Dátum realizácie: 15.11.2016

Vodovodná prípojka rodinného domu

Požiadavkou zákazníka bolo zrealizovanie výkopu vodovodu a pripojenie domu na vodovodnú sieť. Vykopali sme pás až do nemrznúcej hĺbky s následnou inštaláciou vodovodného potrubia. V okolí boli aj iné inžinierske siete, preto sme tieto práce vykonávali s čo najvyššou presnosťou a dôslednosťou.