SpäťÚvod / Referencie

Referencie

Počas našej pôsobnosti na stavebnom trhu sme realizovali množstvo stavebných prác. Tu nájdete referencie najmä na nami realizované zemné a výkopové práce.

Základy rodinného domu

Základy rodinného domu

V tomto prípade si nás zákazník objednal na výkopové práce základov rodinného domu....

Pokládka odvodňovacieho potrubia

Pokládka odvodňovacieho potrubia

Vlhkosť je pohroma pre každú stavbu, preto sme v tomto prípade realizovali odvodnenie rodinného domu. Vykopali sme...

Výkopové práce pre podpivničený dom

Výkopové práce pre podpivničený dom

Výkopové práce v tomto prípade boli objednané pre podpivničený dom. Pod úrovňou terénu...

Úpravy pozemku rodinného domu

Úpravy pozemku rodinného domu

V tomto prípade sme riešili povrchové odvodnenie terénu celého pozemku v okolí už postaveného...

Výkop základov rodinného domu

Výkop základov rodinného domu

Pred zhotovením výkopových jám na základy rodinného domu sme si pozorne preštudovali projekt,...

Úprava pozemku pred začatím stavby domu

Úprava pozemku pred začatím stavby domu

S výstavbou rodinného domu máme začať na pozemku, ktorý pôvodne slúžil ako záhrada s...

Výkopové práce pre podpivničený dom

Výkopové práce pre podpivničený dom

Naša firma bola poverená výkopovými prácami pre rodinný dom. Keďže sa jedná o podpivničený...

Vyrovnanie pozemku a základy rodinného domu

Vyrovnanie pozemku a základy rodinného domu

Pri výstavbe rodinného domu bolo potrebné vyrovnať terén. Keďže po vyrovnaní bola kóta terénu...

Pred stavbou domu

Pred stavbou domu

Na pozemku v novej stavebnej lokalite má byť postavený rodinný dom s čiastočným podpivničením. Podľa...

Výkopové práce pre rodinný bazén

Výkopové práce pre rodinný bazén

Požiadavkou v tomto prípade boli výkopové práce a následné terénne úpravy pre rodinný...

Výkopové práce pri úpravách staršieho rodinného domu

Výkopové práce pri úpravách staršieho rodinného domu

Rekonštrukcia tohto staršieho rodinného domu pozostávala z rozšírenia jeho pôdorysu pre účel...

Terasa k rodinnému domu

Terasa k rodinnému domu

Požiadavkou zákazníka v tomto prípade bolo vybudovanie terasy pri dome, s napojením na chodníky v okrasnej...

Základy rodinného domu Kanaš

Základy rodinného domu Kanaš

Obdržali sme požiadavku na výkop základov rodinného domu ako aj výkop a osadenie žumpy. Na základe...

Podpivničený rodinný dom

Podpivničený rodinný dom

Keďže ide o podpivničený dom, podľa projektu bolo potrebné zrealizovať výkop do hĺbky cca 1,70 m. V tejto hĺbke sa...

Zemné práce, úprava okolia stavby

Zemné práce, úprava okolia stavby

V tomto prípade bolo našou úlohou vykonať zemné práce, súvisiace s vyrovnaním terénu okolo...

Úprava svahovitého terénu pri poľovníckej chate

Úprava svahovitého terénu pri poľovníckej chate

Areál poľovníckej chaty je okrem iného určený aj na oddych. Keďže ide o svahovitý terén, majitelia...

Terénne úpravy v obytnej zóne

Terénne úpravy v obytnej zóne

V obytnej zóne sme robili terénne úpravy okolo cesty. Išlo o vyrovnanie terénu, výkop a uloženie...

Výkop základov pre rodinný dom

Výkop základov pre rodinný dom

Pozemok pre rodinný dom sa nachádza v tichej lokalite na prevažne vodorovnom teréne. Výkop základov preto...

Výkopové práce pre suterén rodinného domu

Výkopové práce pre suterén rodinného domu

Realizovali sme výkopové práce pre kompletne podpivničený rodinný dom. V najhlbšej časti mal výkop...

Úprava lesnej cesty

Úprava lesnej cesty

Našou úlohou bolo upraviť lesnú prístupovú cestu. Keďže bola úplne neprejazdná, museli sme...

Úprava terénu po vytýčení novej obytnej zóny

Úprava terénu po vytýčení novej obytnej zóny

Nová obytná zóna bola vytýčená na poľnohospodárskej pôde. Našou úlohou bolo...

Osadenie septiku pri rodinnom dome

Osadenie septiku pri rodinnom dome

Asistovali sme pri prepájaní novostavby s príslušným odpadovým systémom. Na dlhšej spojnici...

Výkop a betonáž základových pásov pre bazén

Výkop a betonáž základových pásov pre bazén

Rodinný bazén má byť osadený na dvore rodinného domu, v prevažne rovinatom teréne. Zákazník...

Vodovodná prípojka rodinného domu

Vodovodná prípojka rodinného domu

Požiadavkou zákazníka bolo zrealizovanie výkopu vodovodu a pripojenie domu na vodovodnú sieť. Vykopali sme pás...

Zrovnávanie terénu pred začatím stavby

Zrovnávanie terénu pred začatím stavby

Na pozemku, kde má stáť rodinný dom sme vykonali stiahnutie vrchnej zeminy a terén sme zarovnali do roviny....

Úprava terénu pred garážou

Úprava terénu pred garážou

V tomto prípade bolo treba kompletne pripraviť terén pred garážou. Po odstránení stavebnej sutiny a...

Výkopové práce pre vodovodné potrubie

Výkopové práce pre vodovodné potrubie

Táto zákazka obsahovala zabezpečenie výkopových prác pre inštaláciu obecného vodovodu ako aj...

Výkop základov rodinného domu

Výkop základov rodinného domu

Výkopové práce zahŕňali v tomto prípade výkop základových pásov a prípojku vody....

Inštalácia kanalizačného potrubia

Inštalácia kanalizačného potrubia

Výkop základov rodinného domu zahŕňa aj uloženie odpadových rúr podľa projektu. Do očistených...

Výstavba kanalizácie

Výstavba kanalizácie

Odkanalizovanie obcí je dlhodobou a náročnou záležitosťou. V jednej z východoslovenských obcí sa ale...

Rekonštrukcia kanalizácie

Rekonštrukcia kanalizácie

Pri poruche kanalizácie sme uskutočnili zemné práce, spojené s jej opravou a rekonštrukciou. Kanalizačné...

Výkop rybníka

Výkop rybníka

Klient nás oslovil s požiadavkou výkopu malého domáceho rybníka. Terén bol rovný, preto nebol...

Výkop bazéna

Výkop bazéna

Výkopové práce zahŕňali v tomto prípade výkop jamy pre bazén pri rekreačnej chatke.

Výkop základov pre rodinný dom

Výkop základov pre rodinný dom

Na základe požiadavky nášho zákazníka sme realizovali výkop základov rodinného domu -...

Základové pásy pre hospodársku budovu

Základové pásy pre hospodársku budovu

V tomto prípade išlo o netradičnú, avšak jednoduchú úlohu. Výkop základov sme realizovali...

Zemné práce pri výstavbe základovej dosky

Zemné práce pri výstavbe základovej dosky

Objednávka na zemné práce pri výstavbe betónovej dosky väčšieho rodinného domu. Terén...

Vyrovnávanie terénu pred začatím stavebných prác

Vyrovnávanie terénu pred začatím stavebných prác

Stavebník, ktorý si objednal naše služby chce investovať do stavby rodinného domu. Predprípravu...

Výkop základov a vodovodnej prípojky

Výkop základov a vodovodnej prípojky

Tento zákazník nás požiadal o výkop základových pásov rodinného domu typu bungalov. Okrem...

Príprava podkladu pre záhradnú terasu

Príprava podkladu pre záhradnú terasu

V tomto prípade bolo našou úlohou pripraviť podklad pod budúcou terasou, kde sa má ukladať zámková...

Zemné práce pre nový priemyselný areál

Zemné práce pre nový priemyselný areál

Pre výrobnú spoločnosť sme realizovali zemné a výkopové práce, vrátane inžinierskych...

Príprava podložia pre priemyselný park

Príprava podložia pre priemyselný park

Pre priemyselný park sme realizovali rozsiahlejšie terénne úpravy. Vďaka našim bohatým skúsenostiam...

Základy rodinného domu

Základy rodinného domu

Naša ďalšia zákazka spočívala v príprave pozemku na stavbu rodinného domu a jej terénne...

Úprava pozemku pred začatím stavby a výkop bazénu

Úprava pozemku pred začatím stavby a výkop bazénu

Zákazník nás požiadal o celkové vyčistenie pozemku pred stavbou domu a bazénu. Výkopové...

Základy rodinného podpivničeného domu

Základy rodinného podpivničeného domu

V neďalekej obci pri Prešove si nás klient zavolal na výkopové práce rodinného domu. Kedže išlo o...

Výstavba kanalizácie pri rodinnom dome

Výstavba kanalizácie pri rodinnom dome

Pri každej novostavbe je nevyhnutná skladba a výstavba kanalizácie. Spoločne s našími strojmi sme podľa...

Úprava pozemku v okolí domu a príprava zimnej záhrady

Úprava pozemku v okolí domu a príprava zimnej záhrady

Jednou z ďalších činností je úprava pozemkou pri rodiiných domoch podľa požiadaviek klientov. Jednou z nich...

Úprava terénu a príprava pozemku na stavbu parkoviska

Úprava terénu a príprava pozemku na stavbu parkoviska

Klient si nás najal na zemné práce pri Košiciach, kde sa mu pripravoval terén na ďalšie stavebné...

Základy rodinného domu v Kendiciach

Základy rodinného domu v Kendiciach

Ďalší zákazník nás požiadal o výkopové práce pri Prešove, kde plánuje...

Príprava pozemku na stavbu rodinnej chaty

Príprava pozemku na stavbu rodinnej chaty

V neďalekej obci pri Prešove sa klient rozhodol postaviť rodinnú chatu, kde si nás priamo na miesto zavolal pre prvotnú...

Stavba administratívnej budovy v obci

Stavba administratívnej budovy v obci

Našou ďalšou zákazkou bola administratívna budova v obci pri Košiciach, kde sme na základe požiadavky...

Výkopové práce pre rodinný dom v Slanci

Výkopové práce pre rodinný dom v Slanci

Po vydaní stavebného povolenia sme sa mohli pustiť do výkopových prác pre poschodový rodinný dom v...

Terénne úpravy pozemku v okolí domu a prístupová cesta

Terénne úpravy pozemku v okolí domu a prístupová cesta

Pre klienta, ktorý sa rozhodol postaviť si rodinný dom na svahu sme uskutočnili zemné práce spočívajúce...

Príprava pozemku a základy pre prízemný bungalov

Príprava pozemku a základy pre prízemný bungalov

Výstavba rodinného domu si vyžiadala výkopové práce s ťažkými mechanizmami, ktoré sme...

Výkopové práce a terénne úpravy pre rodinnú chatu

Výkopové práce a terénne úpravy pre rodinnú chatu

Pre nášho klienta, ktorý sa rozhodol postaviť rodinnú chatu pri Prešove sme zabezpečili výkopové...

Prístupová cesta a základy pre rodinný dvojdom

Prístupová cesta a základy pre rodinný dvojdom

Naším zákazníkom v tomto prípade boli súrodenci z obce pri Prešove, ktorí si nás...

Výstavba rodinného domu na okraji mestskej časti

Výstavba rodinného domu na okraji mestskej časti

Po obhliadke terénu a projektovej dokumentácie sme sa pustili do výkopových prác, kde naši...